THU MUA THANH LÝ
THIẾT BỊ CNTT

Hưng Long Thịnh Vượng chuyên thu mua thanh lý thiết bị CNTT như: Máy tính, laptop,tv, server, máy in,máy photo, máy quét….

0979 241 047

GIẢI PHÁP THANH LÝ THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ & THIẾT BỊ CNTT

Hưng Long Thịnh Vượng giúp công ty của bạn quản lý hiệu quả thiết bị công nghệ thông tin dư thừa của bạn bằng các giải pháp thanh lý thiết bị CNTT và Điện tử của chúng tôi.

Hưng Long Thịnh Vượng cung cấp các dịch vụ chất lượng có thể chăm sóc công nghệ cuối đời của bạn, từ đầu đến cuối. Chúng tôi sẽ mua thiết bị điện tử dư thừa của bạn và vận chuyển thiết bị điện tử đã ngừng hoạt động và tái chế một cách đạo đức tất cả những gì không còn có thể sử dụng.

Giải Pháp Thanh Lý Thiết Bị CNTT

Các giải pháp thanh lý thiết bị điện tử và phục hồi tài sản CNTT của chúng tôi sẽ giúp công ty của bạn phục hồi giá trị cao nhất từ ​​công nghệ dư thừa của bạn trong khi bảo mật dữ liệu của bạn và loại bỏ trách nhiệm pháp lý của công ty. Trong môi trường công nghệ thông tin, những thay đổi diễn ra nhanh chóng và luôn có sự nâng cấp ngay xung quanh. Phần cứng bị bỏ quên và bị bỏ rơi là một sự tiêu tốn tài nguyên của công ty.

Mang Lại Giá Trị Tối Đa Cho Tài Sản Của Bạn

Hưng Long Thịnh Vượng chuyên cung cấp cho khách hàng của chúng tôi Lợi tức đầu tư lớn nhất có thể cho thiết bịCNTT và Điện tử của họ. Nếu bạn đang thay đổi nền tảng, hợp nhất các hệ thống hoặc chỉ dọn sạch kho máy chủ không sử dụng hoặc không cần thiết, hệ thống điện thoại, thiết bị chuyển mạch, máy tính hoặc tài sản điện tử, chúng tôi có thể giúp đỡ.

Bộ phận Phục hồi Tài sản của chúng tôi cung cấp đầy đủ các dịch vụ để giúp bạn tối đa hóa giá trị tài sản công nghệ dư thừa của mình. Cho dù bạn có một thiết bị duy nhất để bán hoặc toàn bộ cơ sở để thanh lý, Hưng Long Thịnh Vượng có thể giúp bạn thanh lý tài sản của mình một cách hiệu quả, hiệu quả và bảo mật.

Hotline: 0970 241 047